Monday, September 18, 2017

Duterte Declares Sept. 21 as National Day of Protest Day

Duterte Declares Sept. 21 as National Day of Protest Day

Kami din mag protesta, Ako mag protesta din ang aming sahod maliit, wala kaming equipement at wala kaming mga allowance. Sabay tayu mag protesta sa governo natin.


Watch Below
Kami din mag protesta, Ako mag protesta din ang aming sahod maliit, wala kaming equipement at wala kaming mga allowance. Sabay tayu mag protesta sa governo natin.

No comments:

Post a Comment